fortidensjelling   danmarkskonger   onlinephotos   fotos   skriv dit navn med runer   links                       


Fortidens Jelling

 

     

 

..

.

 

.

 

.

.

 

 

.


.


.

Map of Scandinavia

Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark         www.kms.dk/ophavsret

 

Map of Denmark

Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark        www.kms.dk/ophavsret

The white pointer shows the town of Jelling, the Old Viking Capital. 

 

         

 

www.fortidensjelling.dk    Privacy. ©2010-13