fortidensjelling      danmarkskonger      fotos      skriv dit navn med runer     onlinephotos            

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

Turist-Jelling

.

    Vikingeskibet   
Jelling Orm

-----------------------------------------------
.
... 

.Fotos

Runestenene i Jelling

Jelling Kirke

Jellinghøjene 
----------------------------------------

.

 

 

 

 

 

..

..

.

Vikingeskibet Jelling Orm (1988)

.


Kong Harald var viking, og hans skibe var vikingeskibe. En stor del af hans flåde har nok ligget for anker eller haft kajplads i Vejle fjord, og man kan næsten se for sig Kong Harald selv i spidsen for sin hird ride ad den gamle kongevej fra Jelling til Vejle for at inspicere de derliggende skibe, værksteder, depoter og kaserner.

Man ved ikke hvordan Kong Haralds skib har set ud, men det må have været stort og flot, det længste og flotteste vikingeskib i Danmark på den tid.
Jellings skibsbyggere af 1985 turde imidlertid ikke binde an med at bygge Danmarks længste kopi af et vikingeskib, men forsøgte derimod at bygge det rigest udsmykkede vikingeskib. Og som Jellingskibet fremstår i dag, er det 15 meter langt og 3 meter bredt, men til gengæld stråler dets form, dets farver og dekorationer tilskueren i møde.
Som det ligger på søen rejser sig de to søhestlignende stævnfigurer i blåt og sølv 4 meter op fra vandfladen. Stævntrekanterne med ormen og tyren fra Jellingestenen, giver skibet det store svej, og rælingsfrisen med motiver fra det lille Jellingbæger forbinder, som et farvebånd, de to højtsvungne stævne. Skibets gyldne lærketræsplanker, de individuelt dekorerede skjolde og åretolde, og det 36 kvadratmeter store stribede sejl får Jellingskibet til, for både store og små, at være inkarnationen af den 1000 år gamle skibsdrøm, Ormen, dragen, kæmpen og kongen i et.
Flot ser den ud med de smukke skjolde hængende på siden. Der er plads til seks årer på hver side. Vikingeskibet har fuld udrustning til 16 vikinger.

Ingen ved hvad Kong Haralds skib hed, men forbinder man i tanken Olav Tryggvessons skib Ormen Lange med ormen på Jellingstenen, virker det ikke umuligt, at Harald kunne have kaldt sit skib Jelling Orm.

I Fårup Sø, syd for Jelling, hvor der aldrig før har sejlet et vikingeskib, har Jelling Orm hjemme.
Det ligger for anker tæt ved bredden og kan her beskues og fotograferes, når det ikke er på togt i andre farvande.

.

kilde: Knud Terkelsen

 

 

 

.


www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25