fortidensjelling    danmarkskonger    onlinephotos    fotos    skriv dit navn med runer    links           

 

jellinghøjene og kirken

 

Runer i Danmark


English

Kort over Danmark

.

.

 

.

.

.

....

.

.

Fotos

Runestenene i Jelling

Jelling Kirke

Jellinghøjene

.

.

-

.

....

.

På togt med vikingerne

.

.

.

Drømte mig en drøm i nat
Danmarks ældste nedskrevne melodi

.

Runer: Vore forfædres bog - staver - eller tegn.
Ordet rune betyder både tale, sang, skrift og kundskab. Frem til ca. år 500 blev den germanske 24 runers futharken brugt i Danmark. Fra ca. år 500 til år 800 var der en del overgangsversioner til 16 runers futhark. Fra år 800 bruger man kun 16 runers futhark. Fra år 900 og fremefter bliver der til stadighed ændret lidt på runernes form og lydværdi. Fra år 1300 er runerne tilpasset det latinske alfabet.

I vikingetiden kunne man forstå hinanden, hvad enten man var dansk, norsk, svensk eller islandsk, det var samme sprog. Sproget kaldte man dönsk tunga "dansk tunge".
I slutningen af vikingetiden begyndte sproget at forandre sig, og i løbet af nogle hundrede år havde hvert land sit sprog.

.

.

Dansk - Germanske runer. brugt indtil ca. år 500

  f

u

th

  a

r

k

g

  w

   h

    n

i

j

eo

p

R

s

t

    b

   e

m

l

ng

  o

  d

24 runers futhark

----------------

.
.
..

Danske runer. Brugt fra ca. år 500 til ca. år 800

f

u

th

  a

r

k

h

n

  i

a

   s

t

b

m

l

R

16 runers futhark

------------------

.
..

.

Danske runer fra år 800 (vikingeruner)

    f

     u

  th

    a

   r        k

      h

     n

     i

    a

     s

  t

    b

    m

    l

       R

16 runers futhark

--------------------

.
..

.

Danske runer fra ca. år 1300

 f

  u

th

a

r

 k

  g

   w

     h

  n

i

p

  a

s

 t

 b

   e

  m

  l

  d

y

z

æ

  ø

Her tilpasset den latinske alfabet

Her har 4 bogstaver dobbeltbetydning. F bruges også som V. G bruges også som J. A bruges også som O. S bruges også som C.

Efterhånden kunne runerne ikke klare sig i konkurrencen mod den latinske skrift, men det skete ikke pludselig, men over en meget lang årrække.

..

.

Skriv dit navn med runer
klik her

.

.


Oversæt selv

Dansk-Germanske runer, brugt indtil ca. år 500

.

.

 

...

 

 
 

www.fortidensjelling.dk     Erik Lynge Stenager     Privacy. ©2015-18