fortidensjelling   danmarkskonger   skriv dit navn med runer             

Kulturarven i Jelling

.

Gorms minde over Thyra

På den lille Jellingstens forside står der

kurmr kunukr

karthi kubl thusi

aft thurui kunu sina

tanmarkar but

Gorm konge gjorde kumler disse efter Thyra sin kone  danmarks bod.

 

På den lille Jellingstens bagside står der

Danmark

 

.

Den lille runesten i Jelling bærer de ældste ord vi kender fra en dansk konge. Det er første gang i Danmark, at landets navn bruges, men ude i Europa havde det på den tid været i brug i hvert fald i 75 år. Det første sted, vi læser navnet Danmark, er i kong Alfred den Stores Geografibog. Alfred var en kulturelt interesseret konge i wessex 871-899, og han lod fremstille et geografisk beskrivelse af det nordlige Europa, hvor betegnelsen  "dene mearc" bruges om det danske område. Reginos krønike, skrevet ca. år 900 i klostret Prüm ved Køln, har ved året 884 en omtale af Denimarca. Så navnet var ikke noget nyt påfund, da Gorm omkring 950 brugte det på sin mindesten over Thyra.

Der har været spekuleret meget over den lille runestens oprindelige plads. Måske i stævnen af skibssætningen, som stod der før højene blev bygget. Måske er skibssætningen bygget i anledning af Dronning Thyras død og begravelse. Måske kunne Thyras grav, og dermed runestenen have stået midt i skibssætningen, og meget senere da man tilbyggede våbenhuset til kirken, kunne den have stået i vejen. Vi ved at i 1627 lå stenen ved kirkedøren, hvor den blev brugt som bænk og at den senest i 1639 er opstillet på sin nuværende plads. Der er plads til mange teorier, og et væld af muligheder.

 

Retur til kulturarven

 

.

 www.fortidensjelling.dk       Erik Lynge Stenager     Privacy. ©2021-25

...