fortidensjelling      danmarkskonger      skriv dit navn med runer               

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

Turist-Jelling

.

    Stenskibet   

--------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-----------------------
.
... 

.

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....

 

 

..Verdens største skibssætning

 

Skibssætninger var en gravform der blev brugt i bronzealder og jernalder og i vikingetiden. De er udformet som spidsovale
stensætninger, der kan danne rammen om en anlagt grav indenfor skibssiderne, men kunne også fungere som mindesmærke for den afdøde. Man ved ikke hvorfor rige vikinger blev begravet i stensætninger, men man antager at stenskibet symboliserer en båd, der skulle fragte den døde til dødsriget.

En sådan stensætning har der stået i Jelling, en kæmpe skibssætning på 354 meters længde. Skibssætningen er det ældste af Jellings mindesmærker fra vikingetiden.
Da Harald Blåtand opførte de to kæmpemæssige høje, var det med udgangspunkt i skibssætningen. Derved blev en del af skibssætningen dækket af sydhøjen (Gorms Høj).
Resterne af det ældste monument i Jelling, fra vikingetiden, ligger under sydhøjen.

Ved udgravningen af Sydhøjen i 1861, stødte man ikke på kong Gorms grav, men på adskillige store bautasten, men på grund af de smalle minegange, havde man ikke overblikket over hvad det var.
Også ved udgravningen i Nordhøjen samme år, dukkede der bautasten op. Her stod de på tværs af minegangen til gravkammeret og måtte sprænges væk af ingeniørerne.

Sydhøjen var atter mål for udgravning i 1941, og man besluttede at grave ned fra højens top. Heller ikke her lykkes det ikke at finde en grav, men en del af bautastenene blev synlige.
Bautastenene stod i to rækker med ca. to meters afstand mellem de enkelte sten. Rækkernes forlængelse dannede en spids vinkel. En linie trukket midt i denne vinkel løber gennem Sydhøjens centrum, og Harald Blåtands store runesten og gravkammeret i Nordhøjen.

Nye udmålinger og undersøgelse ved Sydhøjen i 1992 har vist, at bautastenene i sin tid blev rejst i to svagt buede forløb.


Skibssætningen i Jelling

.

Stensætningen i Jelling havde form som et kæmpemæssigt skib, der med en længde på 354 meter overgår alle kendte skibssætninger i Norden.

Store sten er dukket op på kirkegården og kirkegårdsdigerne i Jelling i årenes løb, og under kirkens gulv ligger der store sten, som man mener har været brugt som fundament til stolper ved en tidligere kongebolig eller trækirke.

Bautastenene under sydhøjen udgør sammen med de nyfundne sten i nordenden, resterne af en 354 meter lang skibssætning, rejst nær det højeste punkt i landskabet.

En stensætning ved Bække 30 kilometer sydvest for Jelling ligger en stor skibssætning tæt ved to høje fra bronzealderen. Runerne på den høje sten i skibets stævn oplyser, at mindesmærket er sat af to sønner for deres moder.

 

.

Ved Glavendrup på Fyn har Ragnhild og Alles sønner rejst en sten til minde om Alle, Ragnhilds mand og drengenes far. Stenen står på en lille høj ud for den ene ende af en skibssætning.

Hvis kong Gorms runesten stod i stævnen af det store stenskib, så det ældste monument i Jelling ud som skibssætningerne ved Bække og Glavendrup. Målestokken var blot langt større, værdigt til et medlem af den herskende kongeslægt.

Skibssætningen, stenskibet blev på forunderlig vis indlemmet i den kristne kirke. Måske er det årsagen til at man taler om kirkeskib, og at der hænger modelskibe i kirkerne.

.
.

klik for større billede

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

.

I 2006 blev et område nord for Jelling Kirke scannet med jordradar, hvor man kan se aftegninger af hvad der befinder sig under overfladen.
Jordradaren viste aftegninger af nogle store sten, flere af dem er meget store, liggende i en buet række.

I oktober 2006 blev stenene afdækket.
Der er 7 store sten som ligger ned, kun godt en plovfure under overfladen.
De store sten har stået oprejst, men er væltet, ved at man først har gravet et hul og væltet stenen ned i hullet, så man kunne  dyrke marken problemfrit.
.
Stenene er 1½ til 2 meter lange og minder om stenene der blev fundet under Sydhøjen i 1941.

I spidsen for de nye sten i den nordlige ende var der en 1,7 meter dybt stolpehul. Fyldet i stolpehullet viste sporet af en træstolpe med et tværmål på 50x70 cm.

Det er bemærkelsesværdigt at den ligger præcis på hovedaksen, 177 meter nord for centrum og gravkammer i Nordhøjen, og vi kan finde den samme afstand fra Nordhøjens midte og gennem Sydhøjens midte til sydspidsen af skibssætningen.

Der er gennem årene på og omkring kirkegården fundet flere store sten og stenspor, som passer med teorien om en kæmpeskibssætning.

Skibssætningen har haft en længde på 354 meter, og har bestået af ca. 370 store sten.

Da arkivtegneren Søren Abildgaard i 1771 besøgte Jelling, skrev han i sin dagbog: "På østlige side af Dronningens Høj   (dvs. Nordhøjen) i Lars Sognefogeds toft, hvor der ligger nogle store kampesten i en rad fra syden til nord".
Var det resterne af denne mammut skibssætning han så?

..

       

 

 

 

.

 

.

.

.


www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25