Danmark

          fortidensjelling           skriv dit navn med runer                 

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

Turist-Jelling

.

    Jelling Kirke   

-----------------------------------------------
.

Turist-Jelling


Runestenene i Jelling

Jelling Kirke

Thyras Høj

Gorms Høj

Stenskibet

Palisadehegnet

Hvad Smededammen gemte

Kongernes Jelling

Runemesteren

Ravningbroen

Jelling Orm

Egtvedpigens grav

Spisesteder

Campingpladser

Kort over Jelling

Fortidens Jelling

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

 

 

.

.

 

.

 

.

.

.

.

.

.
.

Jelling Kirke

.

Kirken i Jelling, der ligger imellem de to store høje, er en frådstenskirke. Den er opført i begyndelsen af 1100 tallet. Noget af kirken brændte i 1679, hvorved de tavler, som Markdanner havde ophængt til minde om genrejsningen af den store runesten, gik tabt. Men kirken blev genopført, og siden er der tilbygget et våbenhus, som muligvis har givet anledning til at den lille runesten er blevet flyttet.

I kirkens kor fandtes landets ældste
kalkmalerier. De havde været skjult af korsbuerne, men i 1874 styrtede en del af korhvælvingen ned, og så opdagede man, at der var spor af gamle kalkmalerier. Disse kalkmalerier var fra omkring år 1100, da den første stenkirke blev bygget. Klik her for at se hvad der blev af de gamle kalkmalerier.

Ved en restaurering af frådstensmurværket i 1978- 1979 blev der mulighed for nye udgravninger og undersøgelser, som blev ledet af Knud Krogh.
Ved disse udgravninger fandt man dels spor efter de to tidligere træbygninger i form af stolpehuller, som man også havde afdækket ved de tidligere udgravninger. Men ud over disse fandt man også stolpehuller fra en tredie træbygning. Den nuværende kirke af sten er altså forudgået af tre træbygninger, hvoraf den første har været den største. Selv om man ikke har udgravet hele grunden, kan man beregne, at denne første træbygning har været væsentlig større end den nuværende stenkirke, og det er i sig selv ret enestående, fordi andre steder, hvor man har fundet rester af tidligere trækirker, har disse altid været mindre end de stenkirker, som har afløst dem. Når det ikke er tilfældet i Jelling, kan det skyldes, at byen i de mellemliggende år har mistet sin betydning som centralt beliggende regeringsby.

Den første træbygning synes at have været omkring 30 meter lang og omkring 14 meter bred.

Nord for midterlinien af den første træbygning blev der i jorden fundet et gravkammer, der var 4 meter langt og 2,6 meter bredt. Dette gravkammer er bygget samtidig med den første træbygning. Kammeret er færdiggjort og lukket, hvorefter det er dækket med et lerlag, som træbygningens gulv hviler på.


Når bygningen af gravkammeret har fundet sted samtidig med, at trækirken er bygget, så må det være et bevis for, at den første træbygning ikke har været et hedensk vi, men om en kirke, og man har i lerlaget fundet brandrester, og i disse har der været spor af bronze, og man regner med at det kan være spor efter en smeltet en smeltet kirkeklokke. Alle tre kirker synes at være nedbrændt inden stenkirken blev bygget.

I dette gravkammer fandt man på trægulvet rester af den døde. Det lader til at den døde først har været begravet et andet sted og derefter flyttet til dette gravkammer, fordi knoglerne lå spredt, og der manglede to store knogler (højre overarm og højre skinneben). Skeletdelene synes at stamme fra een person, en mandsperson med kraftige knogler. Den døde synes at have været omkring 50 år, og har været 177 cm. høj.
Ud over skeletresterne fandt man i gravkammeret omkring 500 små snoede guldspiraler, som sandsynligvis stammer fra noget tekstil, som har været indvævet med en tynd guldtråd. Man fandt også to lueforgyldte sølvsmykker med indlæg af niello. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at enkelte detaljer i smykkernes mønstre er det såkaldte Jelling-mønster, som man også fandt på det sølvbæger, som blev fundet i Nordhøjens gravkammer.

Der er mange ting der peger på at det er Kong Gorm den Gamle. Han blev jo uden tvivl gravsat i Nordhøjen da han døde, hvorefter Harald Blåtand rejser den store runesten som et minde over ham. Da Harald overgår til kristendommen og bygger en kirke i Jelling, ville det vel være naturligt at flytte resterne af Gorm til denne kirke, måske fordi Harald på denne måde ville slå fast, at han havde accepteret Kristendommen. Og gravkammeret i Nordhøjen tyder jo på, at begravelsen derfra er flyttet.

.

Sammenhængen kort fortalt

På Harald Blåtands tid blev den første kirke af træ opført i Jelling. Under skibets gulv umiddelbart foran korbuen var indrettet et gravkammer af egetræ. Heri lå resterne af en ca. 177cm. høj mand, på omkring 50 år. Skelettet var ikke intakt, og knoglerne i graven lå uden naturlig sammenhæng. Forklaringen må være, at den døde først blev begravet et andet sted, for siden at blive flyttet til den nye grav i kirken.

To sølvbeslag fra et bælte lå tæt ved den døde. Disse beslag er udsmykket med dyre og fuglehoveder, der er typiske for 900-årene. Stilen er den samme som på
bægeret og fuglefigurerne fra den tømte grav i Nordhøjen. Lighederne ses i
teknikken og detaljerne i udsmykningen, blandt andet i dyrehovederne, der har en karakteristisk krølle over snuden.

De to grave må være bygget indenfor ganske få årtier, kammeret i Nordhøjen
formentlig i vinteren 958- 959 og kammeret under kirkens gulv samtidig med opførelsen af kirken efter Harald Blåtands omvendelse. Den korte afstand mellem de to grave og de store ligheder mellem genstandene fra højen og beslagene fra kirken tyder på at den samme familie stod bag begge begravelser.

Den døde lå oprindelig i Nordhøjen. En flytning af liget kan være sket på Harald Blåtands initiativ i den hensigt at give den gravlagte i Højen, slægtens første konge, en ny begravelse efter den kristne kirkes forskrifter og dermed knytte kongeslægtens magt sammen med den nye stærke tro. Inspirationen hertil har kongen muligvis fået fra udlandet, hvor prominente personer, herunder den tyske kejser Otto den I´s egen fader, blev gravlagt i en kirke.

.

Årtusindskiftet i Jelling

Danmark fejrede officielt årtusindskiftet i Jelling den 3. december 2000. Da blev kirken genåbnet efter en omfattende nyudsmykning. Det skete ved en årtusindgudstjeneste hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe og statsminister Poul Nyrup Rasmussen og en lang række repræsentanter for regeringen deltog.

Nyudsmykningen gælder hele kirkerummet. Der er lagt nyt gulv i rød, svensk granit med indlagt sort dekoration, og en sølvstribe hvor kammergraven, og dermed hvor Gorm den Gamle ligger begravet.

Gorm den Gamle er vendt tilbage til kammergraven efter 23 år på nationalmuseet. Gorm den Gamle blev fundet i kammergraven ved restaureringen i 1978.

Udsmykningen omfatter nye bænke , alter og knæfald. Mod syd og øst er der isat udsmykninger af kirkens ruder, og belysningen i kirken omfatter 60 mindre lamper. Kirkens orgel har fået en anden placering, ligesom den er tilføjet to nye stemmer. Farverne i kirken er afstemt med farverne i de eksisterende kalkmalerier. Helhedsudsmykningen af Jelling kirke er udført af kunstneren Jørn Larsen.

..

 

Jelling Kirke

.

.

.

.

.

 


www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25