fortidensjelling   danmarkskonger   skriv dit navn med runer             

Kulturarven i Jelling

...

Gormshøj  (Sydhøjen)

.
.

De to høje på hver sin side af kirken ligner hinanden.  Sydhøjen er tom, den består kun af jord og græstørv, og hvorfor den blev bygget, ved vi ikke noget sikkert om, måske en mindehøj. 

Kong Frederik d. 7 ville i 1861 finde kong Gorms gravkammer i sydhøjen. Højen blev gennemgravet uden at man fandt noget, udover kampesten og trærester.

I 1941 blev der igen gravet i Sydhøjen. Denne gang blev der gravet fra toppen. En firkant på 39 m.x 39 m. med skrå vægge ned til bunden 25 m. x 25 m. På toppen af højen blev der fundet et fundament til en stolpebygning på meget kraftige egestammer. 10 stolper på ca.45cm. tykkelse dannede en firkant der målte 4,5 gange 6 meter.

Stolperne er årringsdateret til ca.1150, så bygningen er ca. 200 år yngre end kong Haralds højbyggeri. Det kunne have været brugt til vagttårn da man derfra har kunnet holde øje med et stort område.

I bunden af højen stødte man på de store bautasten der danner række som et skibsformet stensætning.  Skibssætningen har været 354 meter lang, og er det ældste af Jellings mindesmærker fra vikingetiden. 

Da man senere opførte de to kæmpemæssige høje, var det med udgangspunkt i skibssætningen, som de delvis kom til at dække. Også under Nordhøjen er der fundet sten der stammer fra skibssætningen. Der var ingen spor efter gravkammer i Sydhøjen.

Nogle af træstykkerne der blev fundet i højen er blevet dateret, og er fra årene 965-970. Sydhøjen er således bygget nogle år efter Nordhøjen. Hvorfor det store arbejde blev udført ved vi ikke. Højen kan måske være bygget til minde om en person.

.
Jellinghøjene
                      


Retur til kulturarven

 www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25

...