fortidensjelling    danmarkskonger     skriv dit navn med runer           

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

                 

.
Jelling Højene

 
1
6
2
3
4
6
7
8
6
6

1
2
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

..

..

Thyras Høj

.

Thyras Høj er 8,5 meter høj og 65 meter bred, og er dermed danmarks største gravhøj. Den er bygget af græstørv, sten og ler. 


Thyras Høj er Gorm den Gamles første begravelsesplads.


Der blev bygget et gravkammer på 6,75 meter langt,2,6 meter bredt og 1,45 meter højt. Gulvarealet er 17,5 m2, eller som et stort værelse. Den blev bygget op af 35 cm. tykke egestammer. Uden om hele kammeret blev der lagt et lag af kampesten som beskyttelse mod gravrøvere.

Nordhøjen. Thyras Høj

..

.

Et kik ind i den store gravkammer

..
.

Gulvet i kammeret ligger 1,75 meter over jordoverfladen udenfor højen. Kammerets længderetning er øst-vest.
Gulvet er belagt med brædder. Et bræt sat på højkant i midten fik en overgang forskerne til at tro at to mennesker havde været begravet her.
Det sparsomme gravgods kan ikke bevise at to mennesker har været begravet her. Hvis skeletdelene der blev fundet under kirken, og som man mener er Gorm den Gamles, er blevet flyttet fra gravkammeret til kirken, så var der kun en person i gravkammeret.
I dag er gravkammeret styrtet helt sammen.

Der har været en dam på toppen af Thyras Høj. I 1820 har den nok været ved at tørre ud, og det ville jellingbønderne gøre noget ved. De mente at det var et kildevæld, og at den var blevet stoppet. De gravede godt 5 meter ned i højen, og fandt gravkammeret af træ. Der blev lavet en åbning ned til kammeret, og man opdagede at andre havde været der før. Graven var tilsyneladende plyndret.

Graveriet gav dengang anledning til rygter på egnen, om at der var fundet guld, som skulle være blevet solgt i Vejle.

Efterhånden kom der museumsfolk til og der blev fundet flere ting. Blandt andet et bæger, som har fået navnet "Jellingbægeret"

...

Jellingbægeret fra Gorms gravkammer

.
.

Der blev fundet bronzestykker og beslag, en del udskårne træting, og nogle sølvsøm.
Der stod en slags kiste i kammeret, men det brasede sammen da det berørtes. Den var smal og har sikkert ikke været brugt som ligkiste, men måske gravgods.

Bæltebeslag i bronze

..

.

Hvem tømte højen

Gravgodset bestod af ganske få dele og småstykker, ganske vist af storslået kunstnerisk kvalitet, men det var klart at gravkammeret var blevet ryddet. Var det gravrøvere? Nogle af plankerne i gravkammerets loft var hugget over, og dammen på højens top kunne forklares med, at vandet havde samlet sig i hullet efter indbruddet, og at leret hindrede vandet i at løbe væk. Dammen er med på en gammel tegning fra 1591.

.

..

Det Rantzauske stik fra 1591. På toppen af Nordhøjen er der ved D ledsagende tekst: "En helt ned til bunden stensat brønd, fra hvilken de omboende folk daglig henter vand"

..

.

Men der var nogle ting der ikke passede med teorien om at højen var blevet plyndret. Der er ikke tvivl om, at gravkammeret har været åbnet efter begravelsen. Det viser hullet i gravkammerets loft. Gravgodset manglede, men det gjorde liget også. Mon gravrøvere ville tage liget med sig. Man kan altså ikke begå gravrøveri i Nordhøjen i stilfærdighed.

Efter fundene af, formodentlig kong Gorm under kirken i 1978 forestiller man sig at kong Harald efter sin egen omvendelse har ønsket at give sin far en kristen begravelse, og at han derfor har åbnet Nordhøjen og overført Gorms lig til kammergraven under Jelling Kirke. Det er samtidig forklaringen på, hvorfor der ikke er fundet knogler af mennesker i gravkammeret.

Andre fund i gravkammeret af tøj og træ viser at knoglerne burde være der. Men hvis der kun har været en begravelse i højen, og det var en mand, hvorfor hedder højen så Thyras Høj.

Et stykke træ med bark fra gravkammeret blev anbragt i en ct-scanner og det viste sig at træet var blevet fældet i vinterhalvåret 958-959, og at det må være tidspunktet for Gorms begravelse.

 

Læs mere om gravkammeret

Læs mere om Nordhøjen

.

.

Gorms Høj
...

.

.

De to høje på hver sin side af kirken ligner hinanden. Nordhøjen rummer en begravelse, sandsynligvis kong Gorm.
Sydhøjen er tom, den består kun af jord og græstørv, og hvorfor den blev bygget, ved vi ikke noget sikkert om, måske en mindehøj. Kong Frederik den VII ville i 1861 finde kong Gorms gravkammer i sydhøjen. Højen blev gennemgravet uden at man fandt noget, udover kampesten og trærester.

I 1941 blev der igen gravet i Sydhøjen. Denne gang blev der gravet fra toppen. En firkant på 39m x 39m med skrå vægge ned til bunden 25n x 25m. På toppen af højen blev der fundet et fundament til en stolpebygning på meget kraftige egestammer. 10 stolper på ca. 45cm. tykkelse dannede en firkant der målte 4,5 gange 6 meter.

Stolperne er årringsdateret til ca. 1150, så bygningen er ca. 200 år yngre end kong Haralds højbyggeri. Det kunne have været brugt til vagttårn da man derfra har kunnet holde øje med et stort område.

 

Gorms Høj (Sydhøjen)

..

.
I bunden af højen stødte man på de store bautasten der danner række som en skibsformet stensætning. Skibssætningen har været ca. 354 meter lang og det ældste af Jellings mindesmærker fra vikingetiden.
Da man senere opførte de to kæmpemæssige høje, var det med udgangspunkt i skibssætningen, som de delvis kom til at dække.
Der var ingen spor efter gravkammer i Sydhøjen.

Højen er 11 meter høj og 80 meter bred.

Nogle af træstykkerne der blev fundet i højen er blevet dateret, og er fra årene 965-970. Sydhøjen er således bygget nogle år efter Nordhøjen.
Hvorfor det store arbejde blev udført ved vi ikke. Højen kan måske være bygget til minde om en person.

.

Læs mere om:
Gravkammeret
Nordhøjen

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25