fortidensjelling      danmarkskonger      skriv dit navn med runer                

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

Turist-Jelling

.

    Thyras Høj   

----------------------------------------------

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18

.
... 

.

.

.

 

 

 

 

.

....

.

Nordhøjen. Thyras Høj

.

Thyras Høj er 8,5 meter høj og 65 meter bred, og er dermed danmarks største gravhøj. Den er bygget af græstørv, sten og ler.
Thyras Høj er Gorm den Gamles første begravelsesplads.
Der blev bygget et gravkammer på 6,75 meter langt,2,6 meter bredt og 1,45 meter højt. Gulvarealet er 17,5 m2, eller som et stort værelse. Den blev bygget op af 35 cm. tykke egestammer. Uden om hele kammeret blev der lagt et lag af kampesten som beskyttelse mod gravrøvere.

..

Et kik ind i den store gravkammer

..
.

Gulvet i kammeret ligger 1,75 meter over jordoverfladen udenfor højen. Kammerets længderetning er øst-vest.
Gulvet er belagt med brædder. Et bræt sat på højkant i midten fik en overgang forskerne til at tro at to mennesker havde været begravet her.
Det sparsomme gravgods kan ikke bevise at to mennesker har været begravet her. Hvis skeletdelene der blev fundet under kirken, og som man mener er Gorm den Gamles, er blevet flyttet fra gravkammeret til kirken, så var der kun en person i gravkammeret.
I dag er gravkammeret styrtet helt sammen.

Der har været en dam på toppen af Thyras Høj. I 1820 har den nok været ved at tørre ud, og det ville jellingbønderne gøre noget ved. De mente at det var et kildevæld, og at den var blevet stoppet. De gravede godt 5 meter ned i højen, og fandt gravkammeret af træ. Der blev lavet en åbning ned til kammeret, og man opdagede at andre havde været der før. Graven var tilsyneladende plyndret.
Graveriet gav dengang anledning til rygter på egnen, om at der var fundet guld, som skulle være blevet solgt i Vejle.

Efterhånden kom der museumsfolk til og der blev fundet flere ting. Blandt andet et bæger, som har fået navnet "Jellingbægeret"

 

...

Jellingbægeret fra Gorms gravkammer

Der blev fundet bronzestykker og beslag, en del udskårne træting, og nogle sølvsøm.
Der stod en slags kiste i kammeret, men det brasede sammen da det berørtes. Den var smal og har sikkert ikke været brugt som ligkiste, men måske gravgods.
.

Bæltebeslag i bronze

.

Hvem tømte højen

Gravgodset bestod af ganske få dele og småstykker, ganske vist af storslået kunstnerisk kvalitet, men det var klart at gravkammeret var blevet ryddet. Var det gravrøvere? Nogle af plankerne i gravkammerets loft var hugget over, og dammen på højens top kunne forklares med, at vandet havde samlet sig i hullet efter indbruddet, og at leret hindrede vandet i at løbe væk. Dammen er med på en gammel tegning fra 1591.

Gravgodset bestod af ganske få dele og småstykker, ganske vist af storslået kunstnerisk kvalitet, men det var klart at gravkammeret var blevet ryddet. Var det gravrøvere? Nogle af plankerne i gravkammerets loft var hugget over, og dammen på højens top kunne forklares med, at vandet havde samlet sig i hullet efter indbruddet, og at leret hindrede vandet i at løbe væk. Dammen er med på en gammel tegning fra 1591.

.

..

Det Rantzauske stik fra 1591. På toppen af Nordhøjen er der ved D ledsagende tekst: "En helt ned til bunden stensat brønd, fra hvilken de omboende folk daglig henter vand"

...

Men der var nogle ting der ikke passede med teorien om at højen var blevet plyndret. Der er ikke tvivl om, at gravkammeret har været åbnet efter begravelsen. Det viser hullet i gravkammerets loft. Gravgodset manglede, men det gjorde liget også. Mon gravrøvere ville tage liget med sig. Man kan altså ikke begå gravrøveri i Nordhøjen i stilfærdighed.

Efter fundene af, formodentlig kong Gorm under kirken i 1978 forestiller man sig at kong Harald efter sin egen omvendelse har ønsket at give sin far en kristen begravelse, og at han derfor har åbnet Nordhøjen og overført Gorms lig til kammergraven under Jelling Kirke. Det er samtidig forklaringen på, hvorfor der ikke er fundet knogler af mennesker i gravkammeret.

Andre fund i gravkammeret af tøj og træ viser at knoglerne burde være der. Men hvis der kun har været en begravelse i højen, og det var en mand, hvorfor hedder højen så Thyras Høj.

Et stykke træ med bark fra gravkammeret blev anbragt i en ct-scanner og det viste sig at træet var blevet fældet i vinterhalvåret 958-959, og at det må være tidspunktet for Gorms begravelse.

 

          Læs mere om gravkammeret

          Læs mere om Nordhøjen

.

 

.


www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25