fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer          

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Thyrashøj

Nordhøjen

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8
6
6
1
2
3
4

 

 

.

.

 

.

.

 

 

 

 

.

...

Nordhøjen - Thyrashøj

.

 

Vikingernes viden gik i glemmebogen


I vikingetiden da Jellinghøjene var nye, og nok også dengang tiltrak sig stor opmærksomhed, vidste alle, hvorfor de var opført.

De vidste til hvem den store tømrede gravværelse var bygget til, og hvad meningen var med den anden høj, der ikke har noget gravkammer. De vidste også at Nordhøjens gravkammer var blevet åbnet, da kristendommen blev antaget, og der var bygget en kirke, så man kunne flytte manden fra gravkammeret i højen, over i kirkens kammergrav. Der var dengang ingen, der ikke vidste, hvem manden var.

De fleste vidste dengang, hvordan indskriften på de to runesten skulle læses og forstås, de kendte nemlig baggrunden, og at runestenene netop er opstillet i Jelling, har dengang været helt naturlig.

Optegnelser fra denne tid er ikke sket, eller er gået tabt, og efterhånden som tiden gik, da udviskes den viden, og blev vel fordrejet med tiden, således at det ikke var præcis, og måske endda helt forkert. Tilbage stod de stolte monumenter, dominerende, og æggende for den videbegærlige.

Vil man prøve at forstå de gamle mindesmærker er man nu henvist til det de selv kan fortælle.

Den situation stod man åbenbart allerede i da Svend Aggesøn og Saxo i årene omkring 1200 introducerer de to høje i historieskrivningen. For det de skriver, røber at de ikke har kendskab til højenes indhold og historie.

Svend Aggesøn skriver: Men efter at hin herlige Dronning, tillige med sin Husbond Kongen havde fuldendt deres Livsalders Aar, lod deres Søn Harald Blatan, som overlevede dem, og som også var Arving til Kongedømmet, efter Hedningenes Skik begge sine Forældre højsætte i Jordhøje, der så at sige lignede hinanden som Tvillinger, ret som i prægtige Mausoleer, nær ved Kongens Gård i Jalang (M.CL.Gertz`s oversættelse fra 1916-17).

Saxo skriver om dronning Thyra: Harald gav hende en prægtig Ligfærd og jordede hende under almindelig Landesorg ved Siden af sin Faders Gravhøj; ti der var intet Hus, der ej genlød af Klage og Kvide over så stort et Tab, og de troede, at med denne ene Kvindes Død var også Danmarks Lykke ude. Der er nu også en Kirke at skue mellem begge Ægtefællers Høje. (Jørgen Olriks oversættelse fra 1912).

Indskrifterne på kong Gorms og Harald Blåtands runesten nævnes ikke. Og havde de to forfattere gjort sig klart, at Gorms sten røber, at han levede længere end Thyra, havde de ikke kunnet forme deres historier, som de gjorde.

Svend Aggesen og Saxo fortæller ikke, om der på den tid, hvor de skriver, det vil sige omkring 1185-1200, gik sagn om at der kunne iagttages spor af, at nogen ovenfra havde trængt ned i kammeret i Nordhøjen. Det havde været spændende om man fra deres tid havde beskrevet Jelling monumenterne detaljeret. Siden 1820, hvor Nordhøjen blev undersøgt, har vi vidst at der i meget gamle tider var foretaget et indbrud, og at man tilsyneladende havde fjernet det meste af det, der var i kammeret. Men hvornår indbruddet fandt sted, ved vi ikke.

.

Det Rantzauske stik

.

Og dog, lidt ved vi. Omkring år 1590 lå denne begivenhed tilsyneladende så langt tilbage i tiden, at man ikke længere kendte til den. Når vi kan have denne formodning skyldes det, at vi fra den tid har et kobberstik, det såkaldte Rantzaus stik, som beskriver mindesmærkerne i Jelling, og der ser man i Nordhøjen tydeligt et spor, som sikkert skyldes indbruddet. Det man ser, er et stort rundt hul, som åbenbart samler nedbøren fra højens øverste flade. Hullet er sikkert ikke et direkte resultat af indbruddet, men er sandsynligvis opstået ved, at den jord der er fyldt i indbrudshullet har sat sig. Imidlertid er der ikke i den tekst der knytter sig til Rantzaus stik, tegn på, at der på den tid, hvor stikket bliver til, endnu levede en viden om, at hullet i virkeligheden havde sin baggrund i et indbrud. Teksten lyder blot "Kilde omsat i bunden med kampesten, hvorfra de omboende daglig øser vand.

I flere af de ældre kilder er der ingen tvivl om at de to høje rummer de jordiske rester af henholdsvis kong Gorm og dronning Thyra. Der er dog ingen af dem der meddeler, hvem der lå hvor.

.

.

Læs mere om Thyras Høj
Læs mere om kilden på Nordhøjen

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25