fortidensjelling    danmarkskonger     skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

       

          Kort over Danmark

Svend Tveskæg

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8

.

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

.

...

.

Svend Tveskæg, søn af kong Harald Blåtand.
Født omkring 960. død 3. februar 1014 i Gainsborough i England efter kortvarig sygdom.
Kong Svend Tveskæg blev først bisat i York og senere i Roskilde Domkirke.
Svend Tveskæg var konge i perioden ca. 986-1014.

Svend Tveskæg var gift med Gunhild af Venden, datter af den polske hertug Miezszko. Svend forskød Gunhild, der gik i landflygtighed.

Svend Tveskæg og dronning Gunhild fik børnene ifølge:
Nachkommen Gorms des Alten, 1978, Brenner, S. Otto

Reference: 9. Harald 2. Født 989. Senere konge. Død 1018
Reference: 9. 
Knud den Store. Født 995. Senere konge. Død 1035.
Reference: 29.  
Estrid Svendsdatter. Født 997.  Død 9 maj 1074 i Roskilde. Skulle have været gift med Robert af Normandiet, der imidlertid vægrede sig. Første ægteskab med Richard (the Good), Duke of Normany. Andet ægteskab med Ulf Jarl ca. 1015.   Børn: 1. Asbjørn Jarl. 2. Svend II Estridsen, født ca. 1019, senere konge af Danmark.
Reference: 26.  
Gyda Svendsdatter. Gift i 996 med Erik Haakansson, Jarl in Norway and England.  Børn: 1. Hakon Eiriksson, Jarl in Norway.
Anden ægteskab med Sigrid Storråde, datter af den svenske vikingehøvding Skogul-Toste.

.

Svend Tveskæg kom på tronen ved oprør mod faderen, hvorved Harald Blåtand blev såret, og døde senere i Jomsborg.

Kort efter faderen Harald Blåtands død blev Svend Tveskæg med list taget til fange af Sigvald og hans jomsvikinger, og danerne måtte løskøbe deres unge konge. Svend synes fra den tid, han havde en plet på sit navn.
Han søgte derfor at vinde nyt ry ved at genoptage sine vikingetogter mod England.

I Danmark, som han lod passe sig selv, gjorde den svenske Erik Sejrsæl sig til herre.

Den engelske konge, Æthelred den Rådvilde, kunne ikke værge sit land og købte vikingerne bort ved en afgift, Danegæld.  

.
.

.

Efter nogle års forløb vendte Svend hjem med store rigdomme og genvandt Danmark. To store runesten over faldne krigere minder om den hårde kamp, Svend havde mod svenskerne i området ved Hedeby.

.

.

Indskriften lyder:
Kong Svend satte stenen
efter sin hirdmand Skarde
som var draget vestpå
men nu fandt døden ved Hedeby

.

Kong Svend forsøgte at frigøre den danske kirke fra Bremens overhøjhed, og blev derfor lagt for had af tyske gejstlige historikere.

Kong Svend deltog i slaget ved Svold, hvor den norske høvding Olav Tryggvason blev dræbt, og Svend Tveskæg bliver overherre i Norge.

 

Ældre maleri der forestiller Slaget ved Svold, år 1000

.

Æthelred, som ikke med penge kunne skaffe sig fred for vikingerne, forsøgte i 1002 et etnisk udrensning af danskere der opholdt sig i den angelsaxiske del af England.
Mange blev dræbt, bl.a. Svends søster Gunhild. Men det kaldte kun hævnlysten til live i Danmark.

År efter år hærges Englands kyster, og i 1013 gik Svend Tveskæg over til regulær erobringskrig, da han selv sammen med sønnen Knud krydsede Nordsøen med en vældig flåde. London forskansede sig og ødelagde broen over Themsen, for at standse vikingernes fremrykning.
Svends hær trak sig tilbage fra London med tab, men Svend Tveskæg var en dygtig strateg, og i stedet for at bruge kræfter på London, lod han sig hylde, næsten uden modstand rundt omkring i landet, og i områderne op mod London.
Til sidst var London alene tilbage, omgivet af et land der helt og aldeles havde overgivet sig.

Det danske Nordsø - Imperium var nu en kendsgerning.

Året efter døde Svend Tveskæg i England efter kort sygdom, elsket af sine krigere.

I Danmark blev hans søn Harald konge, mens hæren i England hyldede den anden søn Knud.

Englænderne greb nu atter til våben under Æthelreds søn, Edmund Jærnside, og Knud måtte hente nye krigere i Danmark.
Under de følgende kampe dør både Æthelred og Edmund Jernside, hvorefter Knud uden modsigelse blev hyldet som Englands konge.

Ved broderen Haralds død, blev han også konge i Danmark. (1018)

Svend var den første konge, der lod slå mønt.

.

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25