fortidensjelling   danmarkskonger   onlinephotos   fotos            

Fortidens Jelling

                                                                                                        

.

.

.
..

.

.

.

..

.

.


.




.

.

.
...

Kort over Norden

Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen, Danmark         www.kms.dk/ophavsret

 

.

.

Kort over Danmark

 

Copyright, Vejdirektoratet, Danmark               www.vejdirektoratet.dk

Den hvide pil peger på Jelling, vikingernes regeringsby i 900 årene.

.

.

.

   

            

.

 www.fortidensjelling.dk    Privacy©2017-21