fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

       

 Kort over Danmark

Vikingeborgen Aggersborg

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8

.

 

.  

 

 

 

...

.

Fra vikingetiden er der i Danmark fundet 4 store ringborge, Trelleborg ved Slagelse, Nonnebakken ved Odense, Fyrkat ved Hobro og den kæmpestore Aggersborg ved Limfjorden.
De består af en stor cirkelrund vold der i Aggersborg omslutter 48 store langhuse.
Vikingeborgene er udført på samme tid, omkring 980-981 under Harald Blåtand, og blev opført på strategisk vigtige steder i riget.
Baggrunden for opførelse af ringborgene kan være en militær trussel fra det tyske kejserrige.
Borgerne har kun været anvendt i 5-20 år.

.
.

.

I Aggersborg, på nordsiden af Limfjorden, lå for mere end 1000 år siden nordeuropas største vikingeborg.

Den cirkelrunde jordvold markerer den oprindelige vold

klik for større billeder

Billedet er fra udstillingshuset ved Aggersborg

.

.

Aggersborg målte indvendig 240 meter i diameter og rummede 48 store langhuse.
Rundt om vikingeborgen var der en voldgrav som var 1,30 m. dyb.
Imellem vold og voldgrav var der 8 meter plant stykke.
Husene var 32,5 meter lange og 8,5 meter brede, det antages der var plads til ca. 5.000 mand i borgen.

 

.

.

De fire hovedgader går, som ved alle de andre trelleborge, fra centrum af borgen og ud mod hvert sit verdenshjørne. De er ført gennem volden som tunneler for ikke at svække forsvaret af borgen. I hver fjerdedel af cirklen, hvor husene lå, løb flere små tværgader.

Billedet er fra udstillingshuset ved Aggersborg

Billedet er fra udstillingshuset ved Aggersborg

.

.

Volden var ca. 4.meter høj, afstivet og beklædt med egetræ.
Imellem stolpekonstruktionen var der jordfyld og græstørv. Øverst var der et brystværn af træ.

.

Husenes konstruktion kaldes bulkonstruktion. 
Husene havde buede tagrygge og buede langsider. De var 32,5 meter lange og 8,5 meter brede. De var opdelt i en lang midterhal på 19,5 meters længde med mindre rum i gavlene. 

Til opførelse af et enkelt af husene ved Aggersborg krævedes 66 store egetræer. Til hele bebyggelsen med trækonstruktionen i voldene og træ til husene har der været brugt omkring 5000 store egetræer.

Billedet er fra udstillingshuset ved Aggersborg

.
.

Aggersborg ligger beskyttet og dog let tilgængeligt med skib. Desuden lå Aggersborg ved en af den gamle hærvejs tre passager over Limfjorden.

Aggersborg ligger strategisk godt placeret i et trafikknudepunkt, både for øst-vest og nord-sydgående trafik. Men der er stadig diskusion om, om Aggersborg og de andre ringborge var magtcentre til kontrol af handel og interne stridigheder eller det var en kaserne/træningslejr i forbindelse med Svend Tveskægs plyndringstogter til bl.a. England, eller årsagen til byggerierne kan være en militær trussel fra det tyske kejserrige, som nok er det mest sandsynlige.
.

Af andre samtidige anlægsarbejder:  Danevirke, grænsen mod det tyske rige, blev forstærket. En kæmpe bro blev bygget over Vejle Ådal syd for Jelling. De første handelspladser blev befæstede, fik kirker og blev til byer. Alle disse arbejder kan ses i sammenhæng med kong Harald Blåtands forsøg på at samle og kontrollere riget.

 

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25