fortidensjelling    danmarkskonger     skriv dit navn med runer          

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

       

          Kort over Danmark

 

Erik den Røde

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8

.

.

 

 

.

.

.

.

.

 

.

...

.

.

Vikingerne i Grønland og Amerika

Erik den Røde er opvokset i Norge, og der var han indblandet i nogle drabssager (ifølge Grønlendinga saga), og måtte forlade landet.
Sammen med faderen, Thorvald, rejste han fra Jæren i Norge, til Island.
De slog sig ned på Islands nordvestkyst . Da faderen døde, giftede Erik sig med rigmandsdatteren Tjodhild, og ved Bredefjord byggede han gården Eriksstad.
Men Erik kunne ikke holde sig fra slagsmål. Han slog to mænd ihjel, og blev derved forvist fra egnen. Han byggede en ny gård, men inden han var færdig, var han igen i strid. Denne gang med bonden Thorgest. Det udviklede sig til et større slag med mange dræbte, deriblandt Thorgests to sønner.
Erik kom for et nævningeting og blev dømt fredløs, vist for tre år.

Derved var han nød til at forlade Island, men han havde hørt om et land ude vestpå, og besluttede at finde den.
100 år tidligere var Gunnbjørn (søn af Ulf Krake) blevet slået ud af kurs i en stormvejr, og havde set det nye land.

Erik den Røde fandt landet med dets lange fjorde og grønne frodige græsgange, som var langt bedre end det magre jord han kendte fra Island.
Rejsen til det nye land foregik i året 982.
Han kaldte landet Grønland.

I tre år udforskede han det nye land, og vendte derpå tilbage til Island.
I 986 sejlede han med 25 skibe, 700 personer og brugsting om bord tilbage til Grønland. Kun 14 skibe nåede frem.

Erik bosatte sig på Eriksfjord, ikke langt fra det nuværende Julianehåb, og byggede Østerbygden Brattahlid. Andre sejlede nordpå og grundlagde Vesterbygden i Godthåbsfjorden.
Således blev Grønland beboet af de nordiske vikinger, og det kom til at vare i flere hundrede år. Hvor længe ved vi ikke nøjagtigt, for ingen aner hvad der blev af disse vikinger.

De mange nordbo fund der er gjort i Grønland, fra flere hundrede gårde, fra kirker og klostre har givet os viden om deres tilværelse i de næsten 500 år de levede i Grønland.
De var stort set selvforsynende, men måtte dog have træ og jern udefra. Bergen som havde fast skibsforbindelse til Grønland (Grønlandsknarren), som sørgede for forsyninger.

Nordboerne var stridbare vikinger, men de var også bønder, jægere og fiskere. Redskaberne lavede de selv. Til kar og skåle, som man brugte til opbevaring af smør og ost, saltet kød og fisk, anvendtes især klæbersten, der er ret udbredt i Grønland. Den er så blød at man kan skære i den, og den tåler ild. Man lavede så store kar af sten at de kunne rumme 10-12 tønder.
Kunne man ikke få råjern, fremstillede man det selv af myremalm. Man havde smedjer hvor der blev lavet økser, spydspidser, pile, knive og søm. De fremstillede selv deres tøj. Af ulden fra fårene kartede, spandt og vævede de vadmel, der også blev brugt til handel, når skibene fra Norge kom.

Det var vikingerne fra Grønland og ikke Columbus, der opdagede Amerika. Erik den Rødes søn Leif den Lykkelige, opdagede Amerika, Vinland, i år 1000. Hans tilnavn fordi han havde reddet 15 skibbrudne på et grønlandsk skær.
I Erik den Rødes Saga og Snorres Heimskringla berettes om hans Amerikarejse med 35 mand. Det var ellers lige ved, at æren var blevet Erik den Rødes. Leif havde bedt sin fader om at være anfører, men da Erik skulle afsted ned til skibet, snublede hans hest, så den aldrende høvding faldt af og slog benet. Han sagde da ifølge sagaen, "det er ikke mig bestemt at opdage flere lande end det, vi nu bor i. Nu skal vi ikke længere fare sammen".

Leif og hans folk boede i Vinland i et år, og vendte så tilbage til Grønland, og skibene var lastet med vindruer og træ.Om vinteren døde Erik den Røde.
Den følgende forår besluttede Leifs broder, Thorvald, at opsøge Vinland, denne gang med 30 mand. Leif mødte ingen mennesker i Vinland, men det gjorde Thorvald, og på vikingemaner greb de til øksene og dræbte otte. Den niende undslap, og det blev Thorvalds skæbne.
Mens vikingerne sov, gik de indfødte til angreb i stort tal. Under kampen blev Thorvald ramt i lysken af en pil. Han trak den selv ud, men han havde fået sit banesår. Begravelsen i Vinland ordinerede han selv. Der skulle sættes to kors over ham.

Vikingernes Amerika hed Vinland, Markland og Helluland. Helluland svarer til det nuværende Baffin Island. Markland er den Canadiske Labrador kyst, og Vinland er New Foundland.

Hvorfor blev Grønland dansk.
Den vigtigste politiske begivenhed for nordboerne indtraf i 1260, da den norske konge, Håkon Håkonsøn, samlede alle nybyggerområder i Nordatlanten, herunder også Island, til et rige, kaldet Norgesvældet.
Islændingene strittede imod, men overgav sig til sidst.
Da Norge godt 100 år senere fik fælles union med Danmark, fulgte Grønland med, og efter den dansk norske unions ophævelse i 1814 forblev Grønland under Danmark.

.

 

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25