fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer          

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

       

 Kort over Danmark

Jomsborg

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8

...

.Blandt vikingebolene som grundlagdes mod øst, støder vi først på det i sagnene så navnkundige Jomsborg.
Ved Oderflodens østlige munding på øen Vollin havde venderne en købing, som nordboerne kaldte Jom. For at holde den og dens omegn i lydighed, og for at være herre over den vigtige handelsvej ad floden, satte en dansk krigerskare sig fast her.
Det blev i sine mægtigste dage et krigersamfund som ikke tålte kvinder og børn inden for sine volde.

Jomsvikingerne søgte bytte og kampry på egen hånd eller i danerkongens tjeneste, men ingen egentlig landvinding eller ny statsdannelse udgik fra dem. Vikingebol af lignende art har der muligvis været flere af ved Østersøens kyster.

Jomsborg er vistnok grundlagt af Harald Blåtand, og jomsvikingerne var hans trofaste kampfæller. Både i kampene mod Erik Sejrsæl og mod Håkon Jarl, og i den sidste kamp mod sønnen Svend Tveskægs oprør, finder vi jomsvikingerne som Harald Blåtands mænd.
Harald Blåtands sidste kamp foregår ved Helgenæs i 985, og om natten bliver Harald Blåtand såret af et pileskud. Hans kæmper førte ham til Jomsborg, hvor han døde af sine sår. Siden blev han ført til Roskilde, hvor han fik hvile i den kirke han selv havde bygget.

 

..

..

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25