Danmark

          fortidensjelling           skriv dit navn med runer                 

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

Turist-Jelling

.

    Palisadehegnet   

 

 

Turist-Jelling


Runestenene i Jelling

Jelling Kirke

Thyras Høj

Gorms Høj

Stenskibet

Palisadehegnet

Hvad Smededammen gemte

Kongernes Jelling

Runemesteren

Ravningbroen

Jelling Orm

Egtvedpigens grav

Spisesteder

Campingpladser

Kort over Jelling

Fortidens Jelling


.
... 

.

.

...

.

.

.

 

.

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

.

Runestenene i glasmontre

..

klik for større billede
Palisadehegnet som den måske har set ud i 900 årene

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

 

I 2006, samtidig med udgravning af stenskibets nordlige ende, fandt man spor af et meget kraftigt stolpebygget palisade.

Senere da man fandt vestsiden af palisadehegnet, fandt man lidt trækul i et
af hullerne.
Det blev kulstof-14 analyseret og det viser at palisadehegnet er fra ca. år 900, og dermed vikingetid, Gorm den Gamle og Harald Blåtands tid.
Palisadehegnet er ca. 360 meter på hvert led, og indrammer et areal på ca. 12 hektar eller 12 fodboldbaner.

At dømme efter sporet og udposningerne har palisadehegnet bestået af lodrette tætstillede stolper i en særlig konstruktion, med forstærkning for
hver 1½ meter af støttestolper på begge sider.
Stolpehullerne har været 1.20 - 1.50 m. dybe, og med stenpakninger og lerjord omkring på begge sider, har det været et særdeles solidt hegn.I den nordlige del af hegnet har der været en port. Ved begge sider af
porten var der to stolpehuller, hvilket antyder at indgangen har været overdækket.

Arkæologerne skønner at palisaden har været omkring tre meter høj, og
har sandsynligvis haft en vægtergang på indersiden.

Man kan se at palisadens form passer sammen med skibssætningen.
Enderne af stenskibet passer perfekt ned mellem palisadevæggen.
Der er lavet en laboratorieundersøgelse af stenskibets alder, der viste, at
den er fra omkring år 900, måske lidt før.
Vi ved at stenskibet står under Sydhøjen, og at Sydhøjen er rejst
senest 970.


Der er fundet flere huse indenfor palisadehegnet, ialt seks som er anbragt langs palisaden. Husene har en længde af 23 meter
og er af Trelleborg-typen.
Man kunne tænke sig at der har ligget huse i de tre andre hjørner.
Arkæologerne fortæller at kongeboligen muligvis har ligget på kirkens plads.

 

klik for større billede

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

 

Der er fundet trækul flere steder langs palisaden og under kongens bolig, der hvor nu kirken ligger.

Blev Harald Blåtands kongsgård angrebet og nedbrændt. Var det tidspunktet hvor han opgav Jelling og flyttede til Roskilde.

En af jellingforskernes forslag er at at kongsgården blev angrebet og nedbrændt af den tyske kejser Otto d. I.
Det kunne også være i slutningen af Harald Blåtands regeringstid, under borgerkrigen, hvor han var i kamp mod sin søn Svend Tveskæg. Det sluttede med at Harald Blåtand blev såret af et pileskud og døde lidt senere deraf.

 

Klik for større billede

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

 

 

 

Harald Blåtands palisade blev bygget i året 968

 

klik for større billede

        

Egestolper og egeplanker under Smededammen 

 

Fundet af palisaderesterne under Smededammen er blevet årringsdateret og der kan sættes årstal på et af landets største oldtidsminder.
Kong Haralds kæmpepalisade i Jelling er bygget af egetræ, der er fældet i året 968.
Harald Blåtand var konge mellem 958 og ca. 987, så palisaden blev bygget i hans regeringsperiode.
Samtidig blev Danevirke udbygget. Det kunne være en oprustning mod den tyske rige, som på dette tidspunkt var aktive i Danernes mark (Slesvig).
Nogle år senere blev 
Ravningbroen og ringborgene bygget.

En ny undersøgelse fra Nationalmuseet slår fast, at den betydningsfulde danske konge, der gjorde danerne kristne, holdt til og havde sin residens i Jelling.
Udgravningen viser nemlig at en kæmpe palisade på 1,4 kilometer, der omkrandser Harald Blåtands kongsgård, blev opført i året 968. Altså midt i hans regeringsperiode fra 958 til 987.
Vi får et billede af en konge som virkelig forsøger at hævde sig som en stor kristen konge på linje med sine europæiske kolleger.

.

Markering af palisadehegnet / klik for større billede

 

Danmarks største vikingeanlæg

Palisadehegnet som omkransede kongsgård, runestenene og de to gravhøje i Jelling blev fundet i 2006. Den målte 360 meter på hvert led, ialt 1440 meter palisade, og har været ca. tre meter høj. Det er Danmarks største vikingeanlæg og blev optaget på Unescos verdensarvliste i 1994 i selskab med Stonehenge og Den kinesiske Mur.

 

 

 

 

..


www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25