fortidensjelling    danmarkskonger        

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

         Kort over Danmark

 

.
Den første stenkirke

 
1
6
2
3
4
6
7
8
6
6

1
2
3
4

 

 

 

.

 

 

.

.

.

 

 

.

....

..
.

Jelling Kirke

.
.

En del af Jelling Kirke består af mure fra en tidligere stenkirke, der var en af danmarks allerførste stenkirker.
I mange år har eksperterne undret sig over den usædvanlige store kor i Jelling Kirke, og det var en arkæolog fra Nationalmuseet, Thomas Bertelsen, der løste gåden.

Den tidligere stenkirke blev bygget i 1000 tallet og var en meget mindre kirke, men en stenkirke på dette tidspunkt viser at Jelling stadig var et meget vigtig sted for kongen. Det betyder at hverken kristendommen eller kongesædet i Jelling sygnede hen efter Harald Blåtands død, men også i det følgende århundrede var et vigtigt sted.

Man har endnu ikke et årstal for opførelsen af den gamle stenkirke, så man ved ikke hvilken konge der har opført kirken, men i 1000 tallet kunne det være Svend Tveskæg, Harald 2., Knud den Store, eller Hardeknud.Skibet i den ældste stenkirke (med grøn farve) blev genbrugt som kor i den nye og meget større kirke (med blå farve).
Koret i den ældste stenkirke blev revet ned, og den finder vi spor efter nu, 1000 år efter.

.

Der er fundet fundament i form af marksten, som er delvis ødelagt af århundreders brug af kirkegården. I jorden ved og i fundamentet lå der frådstensstumper, så det tyder på at der har stået et frådstensmur ovenpå.

På den udvendige nuværende korgavl blev der hugget puds og kalk bort, og derunder lå de gamle bygningsspor af kormuren og korbuen. Murværket var repareret med frådstenskvadre.
Midt for gavlen, i det afrensede murværk var der en stor rest af det øverste bueåbning. De lodrette sider og noget af buen var fjernet for at man kunne skabe forbandt med det eksisterende murværk.

Bueåbningen har været på ca. 1,80 m bred. Omfanget af den gamle korbygning, hvis den var kvadratisk, har været ca. 5,5 x 5,5 m.

De gamle kalkmalerier i den nuværende kor (de nuværende er kopier) var malet tværs over den tilmurede bueåbning og stammer fra omkring år 1100.
Omkring dette tidspunkt må den gamle kor være nedrevet og den nuværende kirke opført.

Man skal heller ikke glemme at i 900 årene lå der på kirkens plads store træbygninger, formodentlig en kongebolig, og efter kristningen kunne en kongebolig have brug for en privat kirke.
Harald Blåtand som kristnede Danmark, døde i året 985.

Da der omkring år 1100 blev brug for en meget større kirke der kunne rumme hele sognets menighed, blev kongens kirke udvidet.
Det skete ved at det gamle kor blev revet ned, og det gamle skib blev brugt til det nye kor, derfor den usædvanlige store nuværende kor, og det nuværende skib blev bygget.

 

 

 
 
www.fortidensjelling.dk
    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25