Danmark

          fortidensjelling          skriv dit navn med runer               

Kirken, højene og en del af palisadehegnet ved Smededammen i Jelling

Turist-Jelling

       

           Kort over Danmark

.

.

    Hvad Smededammen gemte   

----------------------

---

Turist-Jelling


Runestenene i Jelling

Jelling Kirke

Thyras Høj

Gorms Høj

Stenskibet

Palisadehegnet

Hvad Smededammen gemte

Kongernes Jelling

Runemesteren

Ravningbroen

Jelling Orm

Egtvedpigens grav

Spisesteder

Campingpladser

Kort over Jelling

Fortidens Jelling

---------------------
.
... 

.

..

.

.

 

 

Fotos

Runestenene i Jelling

Jelling Kirke

Jellinghøjene 

.

 

.

.

.

.

..

.

Harald Blåtands forsvarsværk i Jelling

Forud for en renovering af Smededammen der ligger overfor Gorms Høj, skulle arkæologerne undersøge den mudrede bund. 
Formålet var at finde spor af den store palisadehegn, som krydser den sydvestlige hjørne af Smededammen. Forhåbningen var at dammens ler, mudder og surbund kunne forhindre egestolperne i at rådne. Der skulle således også have været vand på stedet i vikingetiden.

.

Smededammen tørlagt

.Vandet i dammen blev pumpet væk, og man gravede på palisadelinien.
Der var gevinst med det samme. 70 cm. under dammens bund dukkede fire egetræstolper frem. Der blev taget tre prøver, og sendt til kulstof-14-datering. Her gav alle tre prøver den samme resultat, egetræet er fra vikingetiden.
Smededammens blåler har bevaret træet gennem mere end 1000 år.

...

Der er fire fundne stolper, og en af de lodrette planker der står mellem støttestolperne. De lodrette planker er 15 cm. tykke og 35 cm. brede. Stolperne der er 22 cm. på hvert led, står parvis på hver side af plankevæggen  med godt en meters afstand. De fundne stolper står i Palisadens linie, og er således en del af Harald Blåtands forsvarsværk. Der er 31 meter i Smededammens bund hvor stolper og planker kan være bevaret.

Her går palisaden ud i dammen

egestolpe

 

I maj 2013 gravede arkæologerne 4 meter af palisaden fri og tog palisadevæggen op stykke for stykke.
70 cm. under Smededammens bund var der fed blåler, herfra og ned til palisadens bund var egetræet bevaret, både stolper og planker. Den bevarede nederste del af palisaden er 40 - 45 cm. høj, og man kan tydelig se hvordan palisaden er bygget op.

.

Den yderste række stolper står tæt på plankevæggen, men den inderste række stolper står med en lille afstand fra plankerne. Det menes at være fordi støttestolperne på indersiden har båret en løbegang, så vagtposterne kunne gå på den, og holde udkik udover palisanen, som har været ca. 3 meter høj over jorden. 
De bedste stolper og planker skal nu igennem en dendrokronologisk datering, hvor man ved hjælp af årringe i træet kan fastlægge det præcise årstal træet blev fældet.

De lodrette egeplanker

Smededammen under renovering

.

Der har været gravet en 50 cm. bred grøft og 1,20 meter dyb, og den nederste del er blåler, som har bevaret egetræet.
Arkæologerne gravede gennem tørvelag, så der er tale om et meget gammelt vandhul, måske noget fra istiden.
Palisadegrøften som skulle graves hele vejen rundt med håndkraft er 1.440 meter.

 

.


Det tyder på at der er 30 meter bevaret af palisadevæggen under Smededammen, så der er stadig mange meter tilbage, og det gemmes til fremtidens arkæologer.

..

Markering af Harald Blåtands palisade ved Smededammen

.

Harald Blåtands palisade blev bygget i året 968

Fundet af palisaderesterne under Smededammen er blevet årringsdateret og der kan sættes årstal på et af landets største oldtidsminder.
Kong Haralds kæmpepalisade i Jelling er bygget af egetræ, der er fældet i året 968.
Harald Blåtand var konge mellem 958 og ca. 987, så palisaden blev bygget i hans regeringsperiode.
Samtidig blev Danevirke udbygget. Det kunne være en oprustning mod den tyske rige, som på dette tidspunkt var aktive i Danernes mark (Slesvig).
Nogle år senere blev
Ravningbroen og ringborgene bygget.

En ny undersøgelse fra Nationalmuseet slår fast, at den betydningsfulde danske konge, der gjorde danerne kristne, holdt til og havde sin residens i Jelling.
Udgravningen viser nemlig at en kæmpe palisade på 1,4 kilometer, der omkrandser Harald Blåtands kongsgård, blev opført i året 968. Altså midt i hans regeringsperiode fra 958 til 987.
Vi får et billede af en konge som virkelig forsøger at hævde sig som en stor kristen konge på linje med sine europæiske kolleger.


..

Danmarks største vikingeanlæg

Palisadehegnet som omkransede kongsgård, runestenene og de to gravhøje i Jelling blev fundet i 2006. Den målte 360 meter på hvert led, ialt 1440 meter palisade, og har været ca. tre meter høj. Det er Danmarks største vikingeanlæg og blev optaget på Unescos verdensarvliste i 1994 i selskab med Stonehenge og Den kinesiske Mur.


                                                                      klik for større billeder

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

 

 

..

.


www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager    Privacy. ©2021-25