fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer            

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

 Kort over Danmark

Palisaden

.---------------------------------------------
1
6
2
3
4
6
7
8
6
6

1
2
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Danmarks største vikingeanlæg

.

klik for større billede
Palisaden som den måske har set ud i 900 årene
.
Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

.

.

I 2006, samtidig med udgravning af stenskibets nordlige ende, fandt man spor af et meget kraftigt stolpebygget palisade.

Senere da man fandt vestsiden af palisaden, fandt man lidt trækul i et
af hullerne.
Det blev kulstof-14 analyseret og det viser at palisaden er fra ca. år 900, og dermed vikingetid, Gorm den Gamle og Harald Blåtands tid.
Palisadehegnet er ca. 360 meter på hvert led, og indrammer et areal på ca. 12 hektar eller 12 fodboldbaner.

At dømme efter sporet og udposningerne har palisaden bestået af lodrette tætstillede meget kraftige planker i en særlig konstruktion, med forstærkning for
hver 1½ meter af støttestolper på begge sider.
Stolpehullerne har været 1.20 - 1.50 m. dybe, og med stenpakninger og lerjord omkring på begge sider, har det været et særdeles solidt palisade.

I den nordlige del af palisaden har der været en port. Ved begge sider af
porten var der to stolpehuller, hvilket antyder at indgangen har været overdækket.

Arkæologerne skønner at palisaden har været ca. fire meter høj, og
har sandsynligvis haft en vægtergang på indersiden.

Man kan se at palisadens form passer sammen med skibssætningen.
Enderne af stenskibet passer perfekt ned mellem palisadevæggen.
Der er lavet en laboratorieundersøgelse af stenskibets alder, der viste, at
den er fra omkring år 900, måske lidt før.
Vi ved at stenskibet stadig står under Sydhøjen, og at Sydhøjen er rejst
senest 970.

 

.


.


.

.

.

klik for større billede

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

 


Der er fundet flere huse indenfor palisaden, ialt seks,
som er anbragt langs palisaden.
Husene har en længde af 23 meter og er af Trelleborg- typen.

Man kunne tænke sig at der har ligget huse i de tre andre hjørner.

Arkæologerne fortæller at kongeboligen muligvis har ligget på kirkens plads.

 

..

.

 
Der er fundet trækul flere steder langs palisaden og under kongens bolig, der hvor nu kirken ligger.

Blev Harald Blåtands kongsgård angrebet og nedbrændt. Var det tidspunktet hvor han opgav Jelling og flyttede til Roskilde.

En af jellingforskernes forslag er at at kongsgården blev angrebet og nedbrændt af den tyske kejser Otto d. I.
Det kunne også være i slutningen af Harald Blåtands regeringstid, under borgerkrigen, hvor han var i kamp mod sin søn Svend Tveskæg. Det sluttede med at Harald Blåtand blev såret af et pileskud og døde lidt senere deraf.

 

 

 

klik for større billede


.

klik for større billede

egestolpe under Smededammen 

 lodrette egeplanker under Smededammen

 

 

Harald Blåtands palisade blev bygget i året 968

Fundet af palisaderesterne under Smededammen er blevet årringsdateret og der kan sættes årstal på et af landets største oldtidsminder.
Kong Haralds kæmpepalisade i Jelling er bygget af egetræ, der er fældet i året 968.
Harald Blåtand var konge mellem 958 og ca. 987, så palisaden blev bygget i hans regeringsperiode.
Samtidig blev Danevirke udbygget. Det kunne være en oprustning mod den tyske rige, som på dette tidspunkt var aktive i Danernes mark (Slesvig).
Nogle år senere blev
Ravningbroen og ringborgene bygget.

En ny undersøgelse fra Nationalmuseet slår fast, at den betydningsfulde danske konge, der gjorde danerne kristne, holdt til og havde sin residens i Jelling.
Udgravningen viser nemlig at en kæmpe palisade på 1,4 kilometer, der omkrandser Harald Blåtands kongsgård, blev opført i året 968. Altså midt i hans regeringsperiode fra 958 til 987.
Vi får et billede af en konge som virkelig forsøger at hævde sig som en stor kristen konge på linje med sine europæiske kolleger.

 

Rekonstruktion af palisaden
-------------------------------------------------
10 meter er opstillet ved Kongernes Jelling, og det viser hvor imponerende byggeriet var.
Harald Blåtands palisade var 1.440 km.lang, og med vægtergang.
Palisadens højde var på ca. fire meter.
Den indhegnede areal svarer til 12 fodboldbaner.
Der er brugt ca. 4.000 egetræer til byggeriet.
Palisaden er det største bygningsværk vi kender i Danmark fra vikingetid

 

.

Danmarks største vikingeanlæg

Palisaden som omkransede kongsgård, runestenene og de to gravhøje i Jelling blev fundet i 2006. Den måler 360 meter på hvert led, ialt 1440 meter palisade, og har været ca. fire meter høj. Det er Danmarks største vikingeanlæg og blev optaget på Unescos verdensarvliste i 1994 og palisaden i 2018 i selskab med Stonehenge og Den kinesiske Mur.

Harald Blåtands palisade er i dag markeret med hvide betonstolper og en fliserække hvorpå stolper og de lodrette planker er markeret.

.

klik for større billeder

.

.

.

..

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25