fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Vikingetidens musik

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8
6
6
1
2
3
4

.

.

.

...

.

Danmarks ældste nedskrevne melodi

Drømdæ mik æn drøm i nat
um silki ok ærlik pæl

Jeg drømte mig en drøm i nat
om silke og fine pelse

..

.

Om vikingetidens musik ved vi ikke så meget, da kun få instrumenter har overlevet tidens tæring. Vi har ikke, som fra bronzealderen 1000 år tidligere, de prægtige lurer. Vi har kun nogle benfløjter, nogle få skriftlige beretninger, samt en mængde legender. Vi må jo ikke glemme, at den nodeskrift vi har i dag, ikke er mere end ca. 300 år gammel.

Ibræhim ibn Ahmad - en arabisk rejsende der omkring år 900 besøgte Slesvig beretter om sange og dansesange ved festerne.
Omkring år 1000 har vi en beretning af Adam af Bremen, der skriver om offerkulten i Upsala, ligeledes med kultsange og danse. Endvidere ved vi at skjaldene og danserne i vikingetiden foruden fløjter også havde harpe og lyre, langspil - en art violin, spillet med bue og forskellige arter slagtøj.

Ved hoffet i Jelling - der var et højt besunget rejsehof, har man ganske sikkert haft udsøgte skjaldedigtere, dansere, korsangere og instrumentalister. Der er ganske sikkert blevet fremført store skjaldekvad om fortidens og nutidens store høvdingebedrifter fra de store handels - og erobringstogter. Og så må vi ikke glemme kultfestene med deres rige liturgier.

En ting ved vi, vikingerne var meget rejsende, og de kom også til middelhavslandene, der med deres rige og storslåede kultur, må have været overvældende.
Kirkerne, disse kæmpebygninger har betaget dem. Den storslåede korsang med farvestrålende dragter, røgelse og prægtige processioner under svimlende høje søjler og loftsbuer. Korsangens forunderlige magt satte sikkert dybe minder i sindet. De bragte selv kirken med sig hjem.

..

.

.

 

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2017-21