fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer         

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Jelling Kirkes kalkmalerier

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8
6
6
1
2
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

 

.

.

 

 

 

 

.

.

.

.

...

 

.

.

I året 1874 styrtede en hvælving over koret ned, og man opdagede at der på væggene var gamle kalkmalerier.
Det var velbevarede billeder, men de sad på løst puds. Et område på nordvæggen var ødelagt på grund af gennembrud, for at skaffe adgang til et tilbygget kapel, som senere er nedrevet.
Var fundet gjort i dag har man erfaring til at kunne redde de meget gamle billeder.
Dengang tilkaldte man den kendte kalkmalerikonservator og tegner, professor Magnus Petersen, og han afdækkede malerierne som strakte sig over korets nord og østvæg, men sydvæggen var tom, da muren her er genopført efter en brand i 1679.
.
.

Man skønnede dengang at billederne ikke kunne reddes og pudset blev hugget ned. Men forinden havde professor Magnus Petersen, som var en fortrinlig tegner, lavet ni meget fine akvareller.
På grundlag af disse aftegninger maledes på nypudsede vægge kopier af de borthuggede billeder.
Sydvæggen der var uden billeder lod man i første omgang stå tom, men i 1926 fik den sin udsmykning, malet af J.Th. Skovgaard.

     Stik fra 1591 af kirken i Jelling som den så ud før branden i 1679.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kalkmalerierne var danmarks ældste, fra omkring år 1100, men de er kopier på ompudset væg.
Der findes dog rester af de oprindelige kalkmalerier under kalklaget. Et par mindre felter står fremme, og er af det oprindelige kalkmaleri.
Ved en undersøgelse i 2013 blev der fundet en bort helt oppe under loftet i kirkens kor. Den danner den øverste ramme om kalkmalerierne. Den fundne bort står ikke fremme da den er afbrudt flere steder, men er ca. 900 år gammel.

 

 

klik her

.

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25