fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer            

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Arkæologiske fund

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8
6
6
1
2
3
4

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

.

.

.

.

...

 

Fund fra Jellingområdet 2001-2004

Gennem de seneste år (2001-2004) er der dukket nye arkæologiske fund op i Jellingområdet.
Trods den ringe størrelse på de fundne ting, kan de få stor betydning for det fortsatte arbejde med at afdække Jellings tidligste historie.

Hovedparten af genstandene er såkaldt "Danefæ", som ifølge Jyske Lov fra 1241 og senere opfølgende lovgivning er kongens ejendom.
I dag varetages det af Nationalmuseet, som sædvanligvis deponerer genstandene på den nærmeste arkæologiske museum.

.
.

1. Nøgle
Del af bronzenøgle fra vikingetiden.
Vikingerne kendte til raffinerede låse, først og fremmest til kister og skrin, hvori familiens bedste klæder og smykker opbevaredes.
Nøglen blev derfor et symbol på rigdom og kom tit med i graven som gravgaver.
Fundet 2001 i området nord for kirken.

-------------------------------------------

.

.

2. Dragtspænde
Dragtspænde af bronze i form af et fantasidyr, der ser sig tilbage over skulderen. Vikingetid.
Fundet 2001 i området nord for kirken.

-------------------------------------------

.

.

.

3. Dragtspænde af bronze
Såkaldt skålspænde fra vikingetidens begyndelse, omkr. 800 e.Kr.
Imellem de seks rondeller anes nogle små dyrefigurer, vikingetidens berømte "gribedyr".
Skålformede spænder, der som regel optræder parvis, er karakteristiske kvindesmykker fra slutningen af germansk jernalder og vikingetiden. De har siddet på brystet, hvor de har holdt stropperne på en spencerlignende kjole på plads.
Fundet i foråret 2004 i tilknytning til Vejle Museums udgravning i Møllegade. Man fandt også resterne af et hus med tilhørende hegn fra yngre stenalder.

---------------------------------------------------
.

.

4. Fugleformet dragtspænde
Lille dragtspænde af bronze fra 1000-tallet eller begyndelsen af 1100 tallet e. Kr.
Fundet 2004 ved Skærmklint nær Mølvang.

---------------------------------------------
.

.

5. Guldmønt
Guldmønt fra 600 tallet e.Kr. fremstillet i Nederlandene.
Efterligning efter en såkaldt "Madelinus-mønt". På mønten ses foruden nogle forvanskede bogstaver, et kors på den ene side, og et forvansket portræt på den anden.
Mønter af denne type er ekstremt sjældne i Danmark, med denne er der i alt kun fundet tre. Sammen med en række andre genstande, viser de tydeligt, at der i den sene jernalder har været handelsforbindelser mellem Nederlandene og Jylland.
Fundet 2003, ikke langt fra Jellinghøjene.

--------------------------------------------------
.

.

6. Prydbeslag
Beslag af forgyldt sølv, uvis funktion. Formentlig fra 400 tallet e. Kr.
Ældre germansk jernalder.
Fundet 2004 i området nord for Jelling Kirke.

------------------------------------------------
.

.

7. Dragtspænde
Næbformet dragtspænde af bronze, omkring 600 e. Kr.- yngre germansk jernalder.
Fundet 2004 nær Haughus, øst for Jelling.

---------------------------------------------------
.

.

8. Smykkeplade
Del af smykkeplade af forgyldt bronze, yngre germansk jernalder.
Pladen er udsmykket med tidens karakteristiske "dyreornamentik" hvor forskellige fantasidyr er flettet ind i hinanden.
Fundet 2002 i området nord for Jelling Kirke.

-----------------------------------------------------
.

.

9.Fugleformet dragtspænde
Lille dragtspænde af bronze fra 1000-tallet eller begyndelsen af 1100 tallet e. Kr.
Sen vikingetid/ tidlig middelalder.
Fumdet ved Skærmklint, nær Mølvang.

---------------------------------------------------------

.

.

10. Arabisk sølvmønt
Brudstykke af arabisk sølvmønt fra vikingetiden.
Via Rusland og Baltikum kom der i vikingetiden store mængder arabisk sølv til Skandinavien. Her fungerede de som betalingsmiddel på linie med sølvbarrer og andre genstande af sølv. Man finder derfor ofte mønter, der som denne, er klippet i stykker.
Fundet 2001 i området nord for Jelling kirke.

---------------------------------------------------------------
.

.

11. Øre-ske af sølv.
Lille skeformet redskab, som har været brugt til at rense ører med.
Stammer formentlig fra 1600- tallet.
Fundet foråret 2004 i tilknytning til Vejle Museums udgravning i Møllegade.

-----------------------------------------------------------
.

.

12. Dyrehoved-figur
Figur i form af et dyrehoved af forgyldt bronze. Formentlig fra yngre jernalder/vikingetid. Dyrehovedet har været en del af en større genstand, men det er uvist hvad der kan være tale om.
Hovedet er fundet foråret 2004, vest for Bredsten, ca.7 km. SV for Jelling. Nær findestedet undersøgte Vejle Museum i 1980 erne en del af en større boplads fra vikingetiden i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen omkring Bredsten.

-----------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

13. Segl fra middelalderen
Segl af bronze fra 1300-tallet. Har været brugt til at trykke ned i varmt voks, som underskrift på et dokument.
På seglet ses en ørn med to hoveder, omgivet af følgende indskrift:
S:MAGNI:LONGI - på dansk: segl for Mogens Lange. At seglet har tilhørt en adelsmand, eller en anden af samfundets spidser er indlysende, men hvem denne Mogens Lange var, og hvilken tilknytning han har haft til Jelling, er det endnu ikke lykkedes at finde ud af.
Fundet 2003 på gården Anesmindes mark, NV for Jelling.

 

kilde: Særudstillingen "Guld og Danefæ", på Kongernes Jelling.

 

 

Peters seneste fund

 

Broche

 

Dragehoved

 

Fuglefibel

 

Nabfibel

 

Pip

 

Ringje

 

Stil_b

 

Trem 1

 

Trem

 

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25