Danmark

             fortidensjelling       skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

     Kort over Danmark

                

.
Jelling Kirke

.---------------------------------------------
1
6
2
3
4
6
8
6
6
1
2
3
4

 

.

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

.

Jelling kirke

.

.

Jelling Kirke ligger mellem de to store høje, Gorms Høj og Thyras Høj. Kirken er bygget af frådsten (kildekalk). Den er opført omkring år 1100.


Før denne kirke har der tidligere ligget tre træbygninger.


Den første træbygning var noget større end den nuværende kirke, den målte 14 x 30 meter, og har muligvis været kongens bolig.

.

.

 

Den nuværende kirke fik tilbygget et tårn i 1400 årene.
Rundbuevinduerne stammer fra en restaurering i 1935.
Dele af kirken brændte i 1679, men blev genopført, dog uden tårnet.

Gammel billede af Jelling Kirke, ca. 1640

.

Kor og skib har flade lofter.
Koret fik indbygget hvælv efter 1620, men disse blev fjernet efter en sammenstyrtning i 1874.
Ved den lejlighed fandt man
kalkmalerier på korets nord og østvæg.
Prædikestolen er fra slutningen af 1600 tallet

I 1978- 1979 blev der, ved restaurering af frådstensmurværket, mulighed for nye udgravninger og undersøgelser, som blev ledet af Knud Krogh.
Ved disse udgravninger fandt man dels spor efter de to tidligere træbygninger i form af stolpehuller, som man også havde afdækket ved de tidligere udgravninger. Men ud over disse fandt man også stolpehuller fra en tredie træbygning.

Der har altså været tre træbygninger før den nuværende stenkirke, hvoraf den første træbygning har været den absolut største.
Andre steder hvor man har fundet rester af tidligere trækirker, har det været lige modsat, der har trækirkerne været de mindste.
Det er også muligt at den første træbygning var kongens bolig.

.

.

.

I den første træbygning blev der i jorden fundet et gravkammer, der var 4 meter langt og 2,6 meter bredt. Dette gravkammer er bygget samtidig med den første træbygning. Kammeret er færdiggjort og lukket, hvorefter det er dækket med et lerlag, som træbygningens gulv hviler på.


 

Kongegraven under Jelling Kirke

.

I lerlaget fandt man brandrester, og i disse har der været spor af bronze, og man regner med at det kan være spor efter en smeltet kirkeklokke. Alle tre bygninger synes at være nedbrændt inden stenkirken blev bygget.

I gravkammeret fandt man rester af den døde. Det lader til at den døde først har været begravet et andet sted og derefter flyttet til dette gravkammer, fordi knoglerne lå spredt, og der manglede to store knogler (højre overarm og højre skinneben). Skeletdelene synes at stamme fra en mandsperson med kraftige knogler. Den døde menes at have været omkring 50 år, og har været 177 cm. høj.

Ud over skeletresterne fandt man i gravkammeret omkring 500 små snoede guldspiraler, som sandsynligvis stammer fra noget tekstil, som har været indvævet med en tynd guldtråd. Man fandt også to lueforgyldte sølvsmykker med indlæg af niello. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at enkelte detaljer i smykkernes mønstre er det såkaldte Jelling-mønster, som man også fandt på det sølvbæger, som blev fundet i Nordhøjens gravkammer.

Der er mange ting der peger på at det er kong Gorm den Gamle. Han blev jo uden tvivl gravsat i Nordhøjen da han døde, hvorefter Harald Blåtand rejser den store runesten som et minde over ham.
Da Harald overgår til kristendommen og bygger en kirke i Jelling, flyttede han resterne af Gorm til gravkammeret i denne kirke, måske fordi Harald på denne måde ville slå fast, at han havde accepteret kristendommen.
Gravkammeret i Nordhøjen tyder jo også på, at begravelsen derfra er flyttet.

.

Sammenhængen kort fortalt

På Harald Blåtands tid blev den første kirke af træ opført i Jelling. Under skibets gulv umiddelbart foran korbuen var indrettet et gravkammer af egetræ. Heri lå resterne af en ca. 177 cm. høj mand, på omkring 50 år. Skelettet var ikke intakt, og knoglerne i graven lå uden naturlig sammenhæng. Forklaringen må være, at den døde først blev begravet et andet sted, for siden at blive flyttet til den nye grav i kirken.

.

.

Smykker fra kongegraven

.

.

To sølvbeslag fra et bælte lå tæt ved den døde. Disse beslag er udsmykket med dyre og fuglehoveder, der er typiske for 900-årene. Stilen er den samme som på
bægeret og fuglefigurerne fra den tømte grav i Nordhøjen. Lighederne ses i
teknikken og detaljerne i udsmykningen, blandt andet i dyrehovederne, der har en karakteristisk krølle over snuden.

.

De to grave må være bygget indenfor ganske få årtier, kammeret i Nordhøjen
formentlig i vinteren 958- 959 og kammeret under kirkens gulv samtidig med opførelsen af kirken efter Harald Blåtands omvendelse. Den korte afstand mellem de to grave og de store ligheder mellem genstandene fra højen og beslagene fra kirken tyder på at den samme familie stod bag begge begravelser.

Den døde lå oprindelig i Nordhøjen. En flytning af liget kan være sket på Harald Blåtands initiativ i den hensigt at give den gravlagte i højen, slægtens første konge, en ny begravelse efter den kristne kirkes forskrifter og dermed knytte kongeslægtens magt sammen med den nye stærke tro. Inspirationen hertil har kongen muligvis fået fra udlandet, hvor prominente personer, herunder den tyske kejser Otto den I´s egen fader, blev gravlagt i en kirke.
.
.

Årtusindskiftet i Jelling

Danmark fejrede officielt årtusindskiftet i Jelling den 3. december 2000. Da blev kirken genåbnet efter en omfattende nyudsmykning. Det skete ved en årtusindgudstjeneste hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe og statsminister Poul Nyrup Rasmussen og en lang række repræsentanter for regeringen deltog.

Nyudsmykningen gælder hele kirkerummet. Der er lagt nyt gulv i rød, svensk granit med indlagt sort dekoration, og en sølvstribe hvor kammergraven, og dermed hvor Gorm den Gamle ligger begravet.

Gorm den Gamle er vendt tilbage til kammergraven efter 23 år på nationalmuseet. Gorm den Gamle blev fundet i kammergraven ved restaureringen i 1978.

Udsmykningen omfatter nye bænke , alter og knæfald. Mod syd og øst er der isat udsmykninger af kirkens ruder, og belysningen i kirken omfatter 60 mindre lamper. Kirkens orgel har fået en anden placering, ligesom den er tilføjet to nye stemmer. Farverne i kirken er afstemt med farverne i de eksisterende kalkmalerier. Helhedsudsmykningen af Jelling kirke er udført af kunstneren Jørn Larsen.
.

.

Billeder efter restaureringen

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25