Danmark

             fortidensjelling        skriv dit navn med runer          

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

 Kort over Danmark

Museet Kongernes Jelling

oplevelsescenter

.---------------------------------------------
1
6
2
3
4
6
8
6
6

1
2
3
4

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

.

.

.

.

...

.

 

Oplevelsescentret, Kongernes Jelling

.

For godt 1000 år siden var Gorm den Gamle og Harald Blåtand borgere her i byen.

For at fortælle om deres tid blev der i år 2000 opført et museum, kaldet Kongernes Jelling.
Bygningen rummer udstillingen om Jelling-Monumenterne, som er Danmarks mest betydende nationale mindesmærke, og som er optaget på UNESCO`s liste over verdenskulturarv.

.

 

 

Gravhøjene, runestenene og kirken blev i 1994 optaget på UNESCO`s World Heritage List over særligt bevaringsværdige natur og kulturværdier.

 

Jellingmonumenterne er betegnelsen for de to høje, Gormshøj og Thyrashøj, også kaldet Sydhøjen og Nordhøjen, og de to runesten, Gorm den Gamles runesten og Harald Blåtands runesten.

Jellingmonumenterne på UNESCOs World Heritage List

.

Efter en større udvidelse og en gennemgribende modernisering i 2014-15, fremstår den nu indbydende for både børn og voksne, idet meget af museet er et vikingeinspireret interaktiv oplevelsesverden med fortællinger om Danmarks vikingekonger, rigets samling, kristendommens indførelse og centrale personer som Gorm den Gamle, Dronning Thyra og Harald Blåtand.

Man kan nyde udsigten over kirken og gravhøjene fra den nye tagterrasse.

Der er et stort område indenfor Palisadehegnet hvor man kan se Gormshøj og Thyrashøj, Gorms  runesten og Harald Blåtands runesten, den markerede stenskib, som er verdens største, kirken, som er en af landets ældste frådstenskirker, den ældste del er fra ca.1050. Der er markeret flere trelleborg huse i området (vikingehuse).

.

.
Link til udstillingshuset Kongernes Jelling
Et besøg værd

.

Oplevelsescentret Kongernes Jelling

 

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2017-21