fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Danmarks dåbsattest

.---------------------------------------------
1
6
2
3
4
6
7
8
6
6

1
2
3
4

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

...
..

Den store Jellingsten er Skandinaviens største og prægtigste runesten, også kaldet "Danmarks Dåbsattest". Den er udstyret med kristne symboler, bl.a. en kristusfigur og runeskrift. Rejst ca. 965 over Gorm den Gamle og Thyra Danebod af sønnen Harald Blåtand.
Efter tidens skik er det stenrejserens egne bedrifter der forherliges "den Harald der vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne".

.

Kristussiden

.

.

Harald Blåtands runesten med kristusbilledet
som er landets ældste.

 

På denne side ses en mand i kjortel med udbredte arme og korsglorie om hovedet. Den korsfæstede Kristus uden kors. De to billedsider indrammes af bånd og tovværk, som er sammenhængende, hvilket tyder på at billederne skal læses som en helhed.

.

Harald Blåtands mindesten over Gorm og Thyra er selv i dag 1000 år efter den blev opsat et imponerende monument. På
Harald Blåtands tid trådte indskriften og billederne endnu tydeligere frem.
Datidens kunst var præget af stærke farver, og farverester er fundet på andre runesten der har ligget beskyttet i jorden.
Runetegnene og billederne stod ikke neutral mod den nøgne sten, men vakte opsigt på lang afstand med de stærke farver.
.
.

.

.

Løvesiden


Mens alle andre danske runesten har lodrette skriftbånd, bruger Jellingstenen vandrette linier og indvarsler hermed en ny tid, hvor man skrev mere på pergament end på sten. Også den overdådige billedudsmykning er uden hjemligt sidestykke. Der er træk af andre landes kunstsprog i stenens billeder, hjemmefødninger var vikingetidens stormænd jo ikke.

.

.

skriftsiden

.

Runernes oversættelse
.


Haraltr kunukr bath kaurua
Harald konge bød gøre


kubl thausi aft kurm fathur sin
kumler disse efter Gorm fader sin


auk aft thaurui muthur sina sa
og efter Thyra moder sin, den


haraltr ias sar uan tanmaurk
Harald som sig vandt Danmark


ala auk nuruiak
al og Norge


auk tani karthi kristna
og danerne gjorde kristne

.

.

.

Læs selv

.

Kong Harald ville huskes for nogle bestemte ting, så han satte en runesten, der skulle blive stående. Det gjorde den, på nær nogle cm. på sin oprindelige plads. Den måler 2,43 m. i højden over jorden, og vejer ca. 10 tons. Stenen er tresidet.

Kong Harald har brugt de bedste rådgivere og håndværkere til arbejdet. Selve stenhuggeriet er udført af to personer. Først er udsmykningen hugget, og derefter er runerne slået af en runekyndig person. Arbejdet med stenen kan have varet et års tid. Nogle afskalninger på stenen kan skyldes varme fra kirkebrande. De tre bygninger af træ brændte alle.


Læs mere om:
Harald Blåtand
Runestenene i Jelling

.

....

 
 
www.fortidensjelling.dk
    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25