fortidensjelling     danmarkskonger              

 

Sagnkongerne

indtil Gorm den Gamle

Uffe hin Spages sejr over den saksiske kongesøn

.

.

Før Gorm den Gamle
Vi ved meget lidt fra denne tid, men nogle samtidige, eller næsten samtidige udenlandske skribenter, især fra de frankiske annaler, de engelske munke, vatikanets arkiver i Rom, de nordiske sagaer, skrev om markante danske konger. Der fandtes ikke historieskrivere i Danmark på denne tid. Et fælles indtryk fra skribenterne er, at de danske konger var endog meget krigeriske. Meget senere har Saxo Grammaticus og Svend Aggesen givet deres mening om sagnkongerne.


Mange af sagnkongerne har regeret over en del af landet, så der har været flere samtidig, så de kunne også overfalde hinanden.
Men, sagn er sagn, og intet er sikkert, slet ikke årstal.
Men, man kan vel også sige at sagn nok ikke kommer ud af ingenting, og det kan meget vel være at alle vore sagn engang var levende og virkelige.
Rækkefølgen som kongerne er opstillet i er ikke sikker.

 

       sagnkongerne Fortidens Jelling .

Kong

Godfred (Gøtrik)

ca.800-810

Kong Godfred (Gøtrik)

Godfreds fader var vistnok (ikke sikkert) kong Sigfred (Sigurd Ring).
Godfred dukker op i kilderne i 804, da han ankom med sin flåde og hele sit kavalleri til grænsen mellem hans kongerige og sakserne i Slesvig, hvor han udvekslede gesanter med kejser Karl den Store. Godfred angreb obodritterne i 808 og indtog bl.a.handelscentret Reric, og deporterede handelsfolkene til sit eget nyanlagte handelssted Hedeby. For at forstærke forsvaret af Hedeby opførte han volden Kovirke. Angrebene på obodritterne resulterede i et sammenstød med frankerne da kejseren sendte en hærstyrke mod nord. Under sammenstødet dræbtes hans brorsøn Reginold. En forhandling mellem Godfred og kejser Karl den Stores udsendinge førte i 809 ikke til enighed, og Godfred drog i 810 med en hær til øst Frisland. På fremrykningen mod kejser Karl den Store slog Godfred tre frankiske opbud. Karl den Store ventede med sin hær øst for Weser, men inden Godfred nåede frem med sin hær blev Godfred myrdet, måske af en af sine egne, måske var det iscenesat af Karl den Store.
Forskerne diskuterer stadig om, hvorvidt mordet på Godfred var iscenesat, og om hvad der var sket ved en evt.- ikke usandsynlig- dansk sejr, om der så var blevet skabt et stort nordisk rige, og om Godfred, og navnlig hans efterfølgere havde kunnet holde sammen på et sådant.
Til Karl den Stores lettelse døde altså Godfred, og hans brodersøn og efterfølger Hemming sluttede fred med Frankerriget. Ejderen blev anerkendt som grænse. Efter Karl den Stores død i 814 blev hans søn Ludvig den Fromme regent til 840, derefter blev riget permanent delt i tre dele: Frankrig, Tyskland og Italien.
Det er denne deling der har interesse for vikingernes historie. Når de nordiske vikinger kom for at plyndre, blev de ofte købt bort af den stedlige konge, stormand eller by. De angelsaxiske krøniker fremhæver vikingernes ordholdenhed. Var de købt væk for f.eks. et år, undertiden to eller tre, overholdt de samvittighedsfuldt aftalen, hvad der jo ikke forhindrede dem i at plyndre hos naboen, og da der en tid lang var tre Frankerriger og fem britiske, var vikingerne sjældent i forlegenhed for et plyndringsobjekt.
Godfreds sønner:
1. Ældste søn, medkonge, 813-814, død 814.
2. Horik I, danernes konge 813-854, død 854
3. Søn, medkonge, 813-efter 827
4. Søn, medkonge, 813-819, forvist 819.
5. Søn, medkonge, 813-819, forvist 819.
Børnebørn af Godfred:
1. Gudurm, udfordrer til tronen i 854, og søn af en af Horiks brødre.
Andre slægtninge hvis nøjagtige slægtsskab er usikkert:
1. Regindold, død 808, søn af Godfreds bror. Det vides ikke om han var fætter eller bror til Hemming og hans søskende.
2. Hemming, død 812, danernes konge, søn af Godfreds bror.
3. Hankwin (måske Hakon), levede 811, bror til Hemming.
4. Angogeo (Agantyr), levede 811, bror til Hemming.
5. Sigifrid II, død 812.

 

 

 

       
      Dan 300-400 årene
       Humble
       Lotther
       Skjold
       Halvdan
       Frode Fredegod
       Roar 400 - 500 årene
       Helge 400 - 500 årene
       Rolf Krake 400 - 500 årene
       Hjarvard
       Vermund og Uffe Hin Spage 400 - 500 årene
       Chochilaicus omkring 515
       Ogendus  (Agantyr) ca 710
       Harald Hildetand ca. 710 - 770
       Sigfred 770 - ca. 800
       Godfred 800 - 810
       Regner Lodbrog 800 årene
       Hemming 810 - 812
       Sigfred II død 812
       Anulo død 812
       Harald Klak død 852
       Regindfrid død 814
       Rudolf død 873
       Rorik sidst omtalt i 873
       Horik I 813 - 854
       Horik II før 857 - efter 864
       Sigfred III 873 - 887
       Halvdan levede 873
       Helge 890 erne
       Olaf ca. 910
       Gyrd efter 910
       Gnupa efter 910
       Sigtryg før 920
       Hardeknud ca. 920 - ca. 934

 

www.fortidensjelling.dk Privacy. ©2021-25